AAB

Henry Bakler

HB Haljastus OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170875

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

Viljapuude hooldamine

AAD

Andreas Kaal

Puu Värk OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181207

Telefon:

Veebileht:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

AAD

Taavi Kolbin

Palmipuu OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

170878

Telefon:

Veebileht:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

AAH

Raimond Menne

Arbre OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187541

Telefon:

Veebileht:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAI

Heigo Mikkor

Puuproff OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

138866

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

Võsalõikus

AAJ

Hellar Nirk

Mootorsaetööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Haljastuse hooldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Võsalõikus

AAK

Piia Kivisild

Kivikodu OÜ, vabatahtlik

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

104539

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

165447

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAL

Priit Saaremäel

Arborist24.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAM

Marko Simberg

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

194120

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Raiejäätmete äravedu

Viljapuude hooldamine

AAM

Sergei Vertepov

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

194335

Telefon:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Puude lõikus ja raie köitelt

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAO

Tauno Timak

TamTam OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181253

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

AAP

Kuldar Uibo

Roheala.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

149119

Telefon:

Veebileht:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine