Kutse taotlemine

Eesti Arboristide Ühing on alates 2019. aastast kutse andjaks järgmistele kutsenimetustele ja tasemetele:

  • Puittaimede hindaja, tase 5
  • Arborist, tase 4
  • Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse 
  • Arboristi maatugi, tase 3

Eksamikeskuseks on Luua Metsanduskool, kellega koostöös kutseeksam läbi viiakse. Kutse antakse, kui kutseeksam on edukalt sooritatud. 

Eestis väljaantud kutsetunnistuste olemasolu ja kehtivust saab kontrollida SA Kutsekoda kutseregistrist.
Kutsetunnistus väljastatakse inimesele ehk füüsilisele isikule. 
 

Kutse andmist reguleerivad dokumendid

Kutse andmise kord arboristi kutsetele

Kutseseadus