Kutseeksamid 2024

Arboristide kutseeksam (arborist, kutsetase 4) toimub 12. juunil 2024 Luua Metsanduskoolis.

NB! Praktilisele eksamile tulija peab tutvuma eksami juhendiga, mille leiad altpoolt .

Kutseeksam toimub koostöös Luua Metsanduskooliga. Eksamile tuleb ennast registreerida 30 päeva enne eksami toimumist kirjutades aadressil eksam@luua.ee. Meeldetuletuseks: taastõendajad (või ka töömaailmast esmakutse taotlejad) peavad taotlusdokumendid esitama vähemalt kuu aega enne eksamit. Eksam toimub grupi täitumisel mille suurus on vähemalt 12 inimest. Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles kui ei ole märgitud teistmoodi.

Kontaktisik Luua Metsanduskoolis: Kerli Hansing +372 5228979, eksam@luua.ee

MTÜ Eesti Arboristide Ühing kontaktisik on Eve Viktoria Lasberg, kutse@eestiarboristid.ee

Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse ning nõuete kohta lugeda eksamijuhendist ning hindamisstandardist. 

Eksami eduka sooritamise järel on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutsetunnistus

Kutse andmise kord arboristi kutsetele

Kutsestandard

Hindamisstandard arboristi kutse esmataotlejale
Kutseõppeasutuse lõpetaja hindamisstandard ja -juhend
Eksamijuhend esmataotlejale

Hindamisstandard taastõendajale
Eksamijuhend taastõendajale 

Varustuse nõuded (standardi lisa 3)
Arboristi portfoolio juhend (standardi lisa 4)
Puittaimeliikide ja seente nimekiri (standardi lisa 5)

Kutseeksami tasu 2024

Arboristi kutseeksami tasu 435 €
Taastõendamise tasu 357 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 302 €
Taastõendamise tasu 268 €

Osaeksamite hindu vaata siit

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab  Luua Metsanduskooli lehelt

Puittaimede hindaja kutseeksam.


Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse kohta lugeda hindamisstandardist ja eksamijuhendist. Eksami edukal sooritamisel on võimalik saada:

– Puittaimede hindaja, tase 5 kutsetunnistus

Kutsestandard

Hindamisstandard töömaailmale
Eksamijuhend töömaailmale

Hindamisstandard koolilõpetajale
Eksamijuhend koolilõpetajale

Portfoolio koostamise juhend
Puittaimeliikide nimekiri
Seente nimekiri

Kutseeksami tasu 2024:

Puittaimede hindaja kutseeksami tasu 167 €
Taastõendamise tasu 137 €

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab Luua Metsanduskooli kodulehelt.