Ajaloost

Mõisted arboristika (ingl arboriculture) ja arborist võeti kasutusele USA-s 1930ndatel. Selleks ajaks tähtsustati juba piisavalt linna(kõrg)haljastust ning tekkis vajadus üldisest metsakasvatusest ja -tööstusest eraldada kitsam, ainult linnapuude hooldusega tegelev haru.

1924. aastal loodi seal esimene erialaühendus, millest tänaseks on arenenud rahvusvaheline arboristide organisatsioon ISA (International Society of Arboriculture).

1992. aastal moodustati Euroopa Puuhoolduse Nõukogu (EAC), mille liikmeteks on rahvuslikud puuhoolduse ühingud. EAC tegeleb koolituste ning vajalike erialaste standardite väljatöötamisega.

Eesti Arboristide Ühingu (EAÜ) asutamiskoosolek toimus 1.juulil 2008.aastal. Alates 2012. aastast kuulume Eesti esindajana EAC-sse. Ühingu liikmeteks on arboristid ning arboristika edendamisest huvitatud isikud.

Professionaalsete puuhooldajate – arboristide järele on pidev nõudlus ning nende arv kasvab jõudsalt, sest linnapuude istutamine, hooldamine ja säilitamine neile sageli sobimatutes tingimustes nõuab vastavaid tõõvõtteid, teadmisi ja spetsialiste.