Koolitused

Toimunud koolitused

  • Standardikoolituse "Puittaimed haljastuses" EVS 939 1-4:2020 videod on järelevaadatavad siin.
     
  • Seminar Puude staatilise koormuse test (tõmbetest) / Static load test (pulling test), 7. juunil 2022.a kell 09.00 - 17.00  Luua Metsanduskoolis.
    Koolitajaks oli organisatsiooni Tree Statics Experts Association liige Harald Smit. Jalakasurma tõrjumise vahendit DutchTrig tutvustas Ron Schraever. 
    Puu tõmbetest võimaldab hinnata puutüve ja juurestiku vastupidavust puule mõjuvale jõule, mida võib põhjustada tuul, vihm või lumi. Tõmbetest on hetkel ainus meetod, mille tulemuste põhjal saab teha järeldusi puutüve murdumisohu ja juurestiku stabiilsuse kohta. Koolituse teoreetilises osas räägiti meetodi olemusest ja selle tulemuste interpreteerimisest, juttu tuli ka puude riskianalüüsist (visual tree assessment ), peale seda toimus tõmbetest. Koolituse kokkuvõte siin.