Puudele toeks!

Eesti Arboristide Ühing
 

Vaata lähemalt

Puittaimede hindaja kutseeksam toimub 7. novembril Luua Metsanduskoolis.

Täiendav info

Luua Metsanduskooli 75. aastapäev.

Vaata täpsemalt

Eesti Looduse fotovõistlus 2023.

Eesti Arboristide Ühing paneb välja auhinna Eesti Looduse fotovõistlusel põlispuude kategoorias.
Vaata täpsemalt

Balti riikide meistrivõistlused puuronimises 2023.

Kokkuvõte ja tulemused.
Vaata täpsemalt

Robert Oetjen on esimene European Tree Technician (ETT) kutsetunnistuse omanik Eestis.

European Tree Technician, ETT (eestikeelne termin hetkel puudub), on inimene kes töötab asulapuudega eesmärgiga hoida neid tervete ja ohututena ning kellel puuhooldustöödes on juhtiv ning organiseeriv roll. ETT pädevusse kuulub ka puuhooldustööde järelvalve teostamine ning ka valdkonnaga seotud organisatsioonilised ja tehnilised küsimused. Eelmisel nädalal tuli esimene ETT kutsetunnistus ka Eestisse, kui eksami sooritas edukalt Robert Oetjen. ETT kutsetunnistust annab välja Euroopa Puuhoolduse Nõukogu (European Arboricultural Council), mille liige on ka Eesti Arboristide Ühing.  
Vaata täpsemalt

Eesti Arboristide Ühingu seisukoht pesitsusrahu ajal tööde teostamise kohta.

  Eesti Arboristide Ühingu seisukoht pesitsusrahu ajal tööde teostamise kohta.   Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) soovitusel on raietööde puhul sobiv piirang, nn pesitsusrahu, 1. aprillist kuni 15. augustini. Ainult põõsaste eemaldamise puhul võib piirangu periood alata ka 15. aprillist, enne põõsaste lehtimist, ning kesta samuti 15. augustini. EOÜ palub lisada omavalitsuse väljastatavatele lubadele asjakohastel juhtudel tööde läbiviimise ajalise piirangu. Riigimetsas algab raierahu 15. aprillil ja kestab juuni lõpuni. Asulates on sageli vajalik puude ning põõsaste hooldus ja raie ka eelpool nimetatud perioodidel. Arboristidel on ettevalmistus et hinnata ja võimalusel vältida oma töö negatiivset mõju elustikule. Kui omavalitsus ei ole pesitsusrahu ajaks seadnud vastavaid piiranguid, siis hindab arborist iseseisvalt ja objektipõhiselt puuhoolduse ja üksikpuu raiega seoses tekkivaid võimalikke mõjusid ja häiringuid elusloodusele ning langetab otsuse tööde teostamise võimalikkuse või edasi lükkamise kohta, teavitades viimasest ka töö tellijat.   Eesti Arboristide Ühing on veendunud oma liikmete pädevuses ning usaldab nende tehtud otsuseid.

Eesti Arboristide Ühingu kevadtalgud Luua Metsanduskooli arboreetumis.

Vaata täpsemalt

Puude heaolu eksperdid

Kes on arborist?

Arborist on puude heaolu spetsialist. Me armastame puid ja hoolitseme selle eest, et kõik puud oleksid kaitstud ja hooldatud. Meie oskame hinnata, milline on puu tervislik seisund ning millist hooldust ta vajab. Arborist armastab puid juurtest ladvani – see tähendab nii istutamist, hooldamist, hoolduslõikust, kändude juurimist, ohtlike puude langetamist.

Koolitus

Kuidas saada arboristiks?

Arboristiks saab õppida Luua Metsanduskoolis, kaks aastat kestnud õppe järel tuleb sooritada kutseeksam. Kutseeksami saab sooritada ka varem arboristi või muu lähedase eriala lõpetanu, kes soovib arborstina tööle asuda ja soovib oma oskuseid tõendada. Kutseandja on Eesti Arboristide Ühing. Eesti Arboristide Ühing korraldab ka erialaseid koolitusi ning koostab nõustavaid materjale puuhooldusest huvitatutele.  

Soovitame

Leia sobiv spetsialist

Arboristi valikul soovitame lähtuda eelkõige kutsetunnistusest, varasematest töökogemustest ning spetsialiseerumisest. Enamasti teostavad kõik ettevõtjad töid üle Eesti. Kuid kui soovid leida endale lähima teenusepakkuja, oleme valiku maakondade kaupa lihtsamaks teinud. Lisaks leiad meie lehelt ka tunnistusega puittaimede hindajad.

Võta meiega ühendust!

Esimees

Piia Kivisild

Aseesimees

Mart Hiio

Raamatupidamine