Millal kutsuda arborist?

Arborist tuleb kutsuda tingimata siis, kui teile on oluline, et puuhooldustööd saaksid teostatud professionaalselt ning ümbritsevate inimeste ja taimede ohutust silmas pidades. Arboristid on õpetatud ning kvalifitseeritud teostama mitmeid töid nii ilu- kui viljapuu istutamisest, hooldamisest alates kuni puu langetamise ning kännu freesimiseni.

Puude, sh ohtlike puude langetamine

Tihedalt asustatud kohas on inimeste turvalisus kõige olulisem. Arboristid oskavad hinnata puude seisukorda – kas neil on haigusi, seeni, mädanikke või on neid nõrgestanud neid näiteks linnatingimustes tänavale puistatud sool või pidev vibratsioon. Puu võib kahjustununa olla murdumisohtlik ja seeläbi ohtlik nii inimestele kui näiteks elektriliinidele. Kui arborist hindab puu seisukorra ohtlikuks, oskab ta selle langetada võimalikult ohutult ning ümbritsevat võimalikult vähe kahjustades, kasutades sobivat tehnikat ja langetusviisi. Sõltuvalt olukorrast tehakse koha peal otsus, kas puu langetatakse maapinnale ühes tükis või tükkhaaval. Ronimisvarustuse ja tõstukiga pääseb arborist ligi pea igale puuoksale.

Puude ja võrade hoolduslõikus

Arboristina armastame me puid ning nende esteetilist väärtust. Me oskame teha puudele hoolduslõikust ning muuta puu võra ühtlasemaks ning seeläbi tugevamaks. Oluline on alati ära lõigata tuulemurrud, kaksikladvad ja okste tüükad, sest need võivad muutuda ohtlikuks. Valesti lõigatud puud kahjuks enam taastada ei saa ning seepärast soovitame puude hoolduslõikuseks kutsuda alati vastavate teadmistega spetsialist.

Puude (sh viljapuude) hooldus ja korrashoid

Puude, olgu selleks viljapuu või pargipuu, vajavad inimese kätt märksa enam kui metsas kasvavad puud. Mida varasemas eas puuhooldusega alustada, seda kindlam võib olla, et saadakse hea tervise juures olevad, ilusad, ohutud ning tugevad puud. Viljapuude puhul näiteks tuleb alustada juba istutusjärgsel aastal. Loomulikult hooldab arborist ka vanemaid puid tehes viljapuudele näiteks noorenduslõikust. Kuid meie soov on südamele panna, et kui puu on noorena hooldatud, on tema hooldusvajadus täiskasvanuna oluliselt väiksem.

Hekkide istutamine, hooldamine ja pügamine

Hekkide rajamisel on oluline nii õige istiku valik ning selle regulaarne hooldus. Kuna heki rajamise põhjus võib olla nii naabri pilkude kui tuulte eest kaitsmine või näiteks krundi piiritlemine dekoratiivsel eesmärgil, siis oskame nõu anda, milline istik valida. Olenemata otstarbest on oluline ühtlase ja tiheda heki saavutamiseks seda regulaarselt pügada, mõnikord isegi mitu korda aastas. Arborist tõttab siin meeleldi appi!

Kändude juurimine/ freesimine

Puudest jäävad paraku alles kännud, millest on kaunis ebamugav vabaneda. Mõne puuliigi kännud kõdunevad kümneid aastaid ning kiireim viis puude raiumisest jäänud kändudest vabanemiseks on freesimine. Arboristid kasutavad selleks eritehnikat, mis pääseb ligi ka kitsastesse oludesse, kuhu näiteks rasked masinad ei mahu. Kännufrees ei lõhu ka ümbritsevat haljastust ja muru nii palju kui traktorid ning freesimisest tekkinud auk maapinnas on võimalik kohapeal täita mulla või freesimisest üle jäävad orgaanilise materjaliga.

Puude hindamine

Arboristid oskavad anda hinnangu puude seisukorrale. Selle eesmärgiks on anda hinnang näiteks puittaime tervislikule seisundile, arvatavale elueale või vajalike hooldusvõtete kasutamisele. Hindamist viivad arboristid läbi nii visuaalse vaatlemisega kui kasutades erinevaid abivahendeid (nt juurdekasvu puuri).

Puude kaitsmine

Vahel kasvab mõni erilise ajaloo, funktsiooni, miljöö- või liigilise väärtuse säilitamiseks oluline puu ehitusobjekti või rajatava tee vahetus läheduses. Arboristid on pädevad juba planeerimise etapis nõu andma, milline puu vajab välismõjude eest kaitsmist ning viima läbi toiminguid, et tagada kaitsealuste puude võimalikult pikaealine ja väärikas elu.