AAQ

Tõnis Vahi

Puuhooldustööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

139881

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Suurte puude ümberistutamine