AAF

Roland Kontkar

Arborworks OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

129744

Telefon:

Veebileht:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAL

Priit Saaremäel

Arborist24.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Veebileht:

Hekkide rajamine ja hooldus

Metsalangetus

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAC

Laila Elhuveig

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

Viljapuude hooldamine

BAD

Evelyn Hiielo

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAF

Sulev Järve

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

176587

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hoolduskavade koostamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAG

Üllar Järve

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

187543

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

BAH

Marje Kask

Telefon:

Nõustamine

BAT

Aino Mölder

Telefon:

Koolitused

Nõustamine

BAU

Ats Mölder

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Noorte puude lõikus

Puude lõikus ja raie köitelt

BBK

Arpo Põld

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude/okste toestamine

Viljapuude hooldamine

BBM

Kaja Sepper

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

165450

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Hoolduskavade koostamine

BBN

Reet Sillaots

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine