Filters
Kutsetunnistus
Asukohad
AAM

Sergei Vertepov

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

194335

Telefon:

Katuste puhastamine lumest ja jääst

Puude lõikus ja raie köitelt

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

AAN

Eero Tali

Roheline Ruum OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

136864

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002841

Telefon:

Veebileht:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete äravedu

Sidumissüsteemide paigaldamine

Suurte puude ümberistutamine

AAO

Tauno Timak

TamTam OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

181253

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Põõsaste istutamine ja hooldus

Sidumissüsteemide paigaldamine

AAP

Kuldar Uibo

Roheala.ee

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

149119

Telefon:

Veebileht:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

AAQ

Tõnis Vahi

Puuhooldustööd OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

139881

Telefon:

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Kastmissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Lubade taotlemine

Nõustamine

Puude istutamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude raie kraanaga

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine/okste hakkimine

Raiejäätmete äravedu

Suurte puude ümberistutamine

BAA

Gustav Aasumets

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Põõsaste istutamine ja hooldus

Raiejäätmete utiliseerimine

Viljapuude hooldamine

BAA
Arbogear logo

Arne Oad

Arborist OÜ

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

094692

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

002837

Telefon:

Veebileht:

BAB

Reigo Alas

Arborist, tase 4

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude lõikus ja raie köitelt

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Puude seisukorra hindamine

Puude/okste toestamine

Raiejäätmete utiliseerimine

Sidumissüsteemide paigaldamine

Viljapuude hooldamine

BAC

Laila Elhuveig

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

E-post:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse hooldamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Lubade taotlemine

Noorte puude lõikus

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

Viljapuude hooldamine

BAD

Evelyn Hiielo

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

Telefon:

Asendusistutuse arvutamine

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Haljastuse projekteerimine/aiakujundamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine

BAE

Andrus Hillimon

Telefon:

Haljastuse hooldamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Kändude freesimine

Noorte puude lõikus

Puude lõikus ja raie tõstukiga

Viljapuude hooldamine

BAF

Sulev Järve

Puittaimede hindaja, tase 5

Kutsetunnistuse number:

176587

E-post:

Telefon:

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Eksperthinnangute koostamine

Hoolduskavade koostamine

Nõustamine

Puude seisukorra hindamine