Kutseeksam

Arboristi kutseeksam

 

Kutseeksam toimub 1.-2. septembril 2022 Luua Metsanduskoolis.

  

NB! Praktilisele eksamile tulija peab tutvuma eksami juhendiga. Varustuse deklaratsioon peab olema eeltäidetud ja väljaprinditult kaasas.

Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse ning nõuete kohta lugeda eksamijuhendist ning hindamisstandardist. 

Eksami eduka sooritamise järel on võimalik saada

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse


Kutsestandard
 

Hindamisstandard arboristi kutse esmataotlejale
Kutseõppeasutuse lõpetaja hindamisstandard ja -juhend

Eksamijuhend esmataotlejale
 

Hindamisstandard taastõendajale
Eksamijuhend taastõendajale 
 

Varustuse nõuded (standardi lisa 3)
Arboristi portfoolio juhend (standardi lisa 4)
Puittaimeliikide ja seente nimekiri (standardi lisa 5)

 

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 315 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 275 €
Taastõendamise tasu 259 €

Osaeksamite hindu vaata siit

 

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab  Luua Metsanduskooli lehelt

Puittaimede hindaja kutseeksam


Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse kohta lugeda hindamisstandardist ja eksamijuhendist. Eksami edukal sooritamisel on võimalik saada:

- Puittaimede hindaja, tase 5 kutse

Kutsestandard

Hindamisstandard töömaailmale
Eksamijuhend töömaailmale

Hindamisstandard koolilõpetajale
Eksamijuhend koolilõpetajale

Portfoolio koostamise juhend
Puittaimeliikide nimekiri
Seente nimekiri

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu on 158 €

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab Luua Metsanduskooli kodulehelt.

Kutseeksamite eest tasumine

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedbank: EE502200221071142734
Selgitusse kirjutada taotletav kutse (Arborist 4 või Puittaimede hindaja 5), eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, raamatupidajaga saab kontakti aadressil rmp@eestiarboristid.ee.