Kutseeksam

Arboristi kutseeksam

 

Kutseeksami järgmise aja teatame esimesel võimalusel.

 

  

Ajakava

Eksami algus kell 08.30.

08.30-09.30 puuliikide ja seente määramine, portfoolio põhjal vestlus.

09.00 – 18.00 praktiline eksam

 

NB! Praktilisele eksamile tulija peab tutvuma eksami juhendiga. Varustuse deklaratsioon peab olema eeltäidetud ja väljaprinditult kaasas.

 

Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse ning nõuete kohta lugeda eksamijuhendist ning hindamisstandardist. 

Eksami eduka sooritamise järel on võimalik saada

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse


Kutsestandard

Hindamisstandard esmataotlemine
Eksamijuhend kutse esmataotlejale
Eksamijuhend koolilõpetajale

Hindamisstandard taastõendamine
Eksamijuhend taastõendajale
 

Arboristi portfooli juhend
Tõstukilt töötav arboristi portfooli juhend
Varustuse nõuded
Puittaimeliikide ja seente nimekiri 

 

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 315 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 275 €
Taastõendamise tasu 259 €

Osaeksamite hindu vaata siit

 

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab  Luua Metsanduskooli lehelt

Puittaimede hindaja kutseeksam


Kutseeksam toimub 21. jaanuaril 2021 algusega kell 9.00.


Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse kohta lugeda hindamisstandardist ja eksamijuhendist. Eksami edukal sooritamisel on võimalik saada:

- Puittaimede hindaja, tase 5 kutse

Kutsestandard

Hindamisstandard töömaailmale
Eksamijuhend töömaailmale

Hindamisstandard koolilõpetajale
Eksamijuhend koolilõpetajale

Portfoolio koostamise juhend
Puittaimeliikide nimekiri
Seente nimekiri

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu on 158 €

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab Luua Metsanduskooli kodulehelt.

Kutseeksamite eest tasumine

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitusse kirjutada taotletav kutse (Arborist 4 või Puittaimede hindaja 5), eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, raamatupidajaga saab kontakti aadressil rmp@eestiarboristid.ee.