Kutseeksam

Puittaimede hindaja kutseeksam toimub 7. novembril Luua Metsanduskoolis.


Eksamil tuleb tõendada kutsestandardis loetletud kompetentse. Täpsemalt saab eksamikorralduse kohta lugeda hindamisstandardist ja eksamijuhendist. Eksami edukal sooritamisel on võimalik saada:

- Puittaimede hindaja, tase 5 kutse

Kutsestandard

Hindamisstandard töömaailmale
Eksamijuhend töömaailmale

Hindamisstandard koolilõpetajale
Eksamijuhend koolilõpetajale

Portfoolio koostamise juhend
Puittaimeliikide nimekiri
Seente nimekiri

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu on 158 €

Eksami korraldusliku info ja taotlusdokumentide vormid leiab Luua Metsanduskooli kodulehelt.

Kutseeksamite eest tasumine

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedbank: EE502200221071142734
Selgitusse kirjutada taotletav kutse (Arborist 4 või Puittaimede hindaja 5), eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, raamatupidajaga saab kontakti aadressil rmp@eestiarboristid.ee.