Standardikoolitus

​Eesti Arboristide Ühingul (EAÜ) ja Eesti Maastikuehitajate Liidul (EMEL) on hea meel teada anda, et oleme korraldamas

lühikursust standardi "Puittaimed haljastuses" (EVS 939:2020, 1-4) tutvustamiseks ja soovituste jagamiseks hangete korraldamisel.

 

Kursuse eesmärk on tutvustada uut neljaosalist standardisarja „Puittaimed haljastuses“, millega on reguleeritud istutusmaterjali ja istutustööde ning puuhooldustööde kvaliteet. Ühtlasi antakse standardis juhiseid puittaimestiku hindamiseks, ehitusaegseks kaitseks ning mullatingimuste parandamiseks puude kasvukohas. Nimetatud standard annab hea aluse puittaimedega seotud terminite üheselt mõistmiseks ning seonduvate tööde kvaliteedi paranemiseks. Seega on standard korrektne normdokument ja praktiline töövahend kõigile, kes tegelevad haljasalade, teede ja tänavate, liinikoridoride, trasside jne projekteerimisega, nende rajamise ja hooldusega,  puude ehitusaegse kaitsega, vastavasisuliste hangete koostamise ning tööde järelevalve korraldamisega.

 

Ühepäevane koolitus toimub MS Teams keskkonnas, võimalik on valida kahe kuupäeva vahel: 02.03.2022 kell 09.00 - 12.00 või 09.03.2022 kell 13.00 - 16.00.


Koolituse sisu on alljärgnev:
1) Uued istiku- puuhoolduse standardid: ülesehitus ja hankimine.
2) Standard EVS 939-2:2020 Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded.
3) Standard EVS 939-4:2020 Kuidas istutada, et noored puud ei hukkuks ning kasvaksid hästi.
4) Standard EVS 939-3:2020 Puude hindamine ja ehitusaegne kaitse.
5) Kuidas vältida ohtlike või ohtlikena näivate puude mahavõtmist ning maandada riske.
6) Soovitused kohalikele omavalitsustele hanketingimuste koostamiseks ja järelevalve korraldamiseks.

 

Lektorid:

  • Aino Mölder, Luua Metsanduskooli arboristiõppe meisterõpetaja;
  • Sulev Järve, arborist-konsultant;
  • Arne Oad, arborist ja puittaimede hindaja;
  • Diana Roolaid, Pirita Linnaosa Valitsuse Linnamajanduse osakonna juhataja;
  • Tarmo Loid, EMEL juhatuse liige, Räpina Aianduskooli õpetaja.

 


Koolituse maksumus on 50 €, mille palume tasuda enne koolitust arve alusel.
Palume registreeruda SIIN hiljemalt 21. veebruaril 2022.a.


Koolituse aluseks olevat standardit saab osta Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse e-poest.

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

Eesti Arboristide Ühingu juhatus
Eesti Maastikuehitajate Liidu juhatus