Puudele toeks!

Eesti Arboristide Ühing

Meie tegemised

Oleme efektiivsed ja valmis tegutsema

Mõisted arboristika (ingl arboriculture) ja arborist võeti kasutusele USA-s 1930ndatel. Selleks ajaks tähtsustati juba piisavalt linna(kõrg)haljastust ning tekkis vajadus üldisest metsakasvatusest ja -tööstusest eraldada kitsam, ainult linnapuude hooldusega tegelev haru.

 1. aastal loodi seal esimene erialaühendus, millest tänaseks on arenenud rahvusvaheline arboristide organisatsioon ISA (International Society of Arboriculture).
 1. aastal moodustati EAC (European Arboricultural Council – Euroopa Puuhoolduse Nõukogu), mille liikmeteks on rahvuslikud puuhoolduse ühingud. EAC tegeleb koolituste ning vajalike erialaste standardite väljatöötamisega.

Professionaalsete puuhooldajate – arboristide järele on pidev nõudlus ning nende arv kasvab jõudsalt, sest linnapuude istutamine, hooldamine ja säilitamine neile sageli sobimatutes tingimustes nõuab vastavaid tõõvõtteid, teadmisi ja spetsialiste.

Elavnenud on ka vanade parkide korrastamine ja taastamine, mis samuti nõuavad arboristi asjatundlikku nõu ja osavat kätt.

Eesti Arboristide Ühingu (EAÜ) asutamiskoosolek toimus 1.07.2008.

Alates 2012. aastast kuulume Eesti esindajana EAC-sse.

Ühingu liikmeteks on arboristid ning arboristika edendamisest huvitatud isikud.

 

Ühingu eesmärgid on:

 • parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu;
 • arendada puuhooldajate kutseoskusi ning kaitsta kutset omavate arboristide õigusi ja huve;
 • selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ning puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust;
 • aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ning spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks;
 • väärtustada arboristikutset.

Kes on arborist?

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Ta arvestab enda, teiste inimeste ning nende vara turvalisusega, püüdes puude bioloogilistest protsessidest lähtuvalt parandada kõrghaljastuse tervislikku seisundit ja dekoratiivsust.

Arboristitöö hõlmab puude istutamist ja hooldamist “juurtest ladvani” – sobivate istikute valimist, õiget istutamist ja järelhooldustöid, täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust ning ohtlike võraharude toestamist. Arborist langetab ohutult kitsastes tingimustes (majade vahel, kalmistul jm) kasvava puu, kasutades köistehnikat või korvtõstukit.

Kõrgema taseme arborist võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi või dendropatoloogilisi eksperdihinnanguid projekteerijatele, ehitajatele ja kinnistuomanikele puude seisundi, säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta.

Arborist on õppinud tunnustatud õppekava alusel vastavat koolitusluba omavas õppeasutuses. Eestis õpetatakse arboriste alates 2006. aastast töökohapõhiselt Luua Metsanduskoolis.
2012. aasta sügisest alustas kutseõppega Voltveti koolituskeskus Tihemetsas (praeguse nimega Pärnumaa Kutsehariduskeskus).

Esimesed (tollal II taseme) arboristi kutsetunnistused anti välja 28.01.2008.

Mida kutseeksami sooritanud arborist peab oskama, näeb kutsestandardist.

Eestis väljaantud kutsetunnistuste olemasolu ja kehtivust saab vaadata SA Kutsekoda kutseregistrist

Arboristid

Puude heaolu eksperdid

ESILE TÕSTETUD

 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Piia Kivisild

  arborist tel: +372 528 2939 e-post: info@kivikodu.ee Kivikodu OÜ

  Puude ja põõsaste hooldus Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

HARJUMAA

 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Arne Oad
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Tõnis Vahi

  arborist tel: +372 503 0700 e-post: puuhooldustood@gmail.com kutsetunnistus nr 045377 Puuhooldustööd OÜ

  Tõnis Vahi
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Nõustamine
 • Tiit Kesküla

  arborist tel: +372 5645 7166 e-post: pantiit@pantiit.ee kutsetunnistus nr 074956 Pan Tiit OÜ

  Tiit Kesküla
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Ohtlike puude raie (kiirtööna) Ajalooliste parkide hooldamine Viljapuude lõikus Kändude freesimine
 • Sulev Järve

  arborist-konsultant tel: +372 552 6626 e-post: puuhooldus@hot.ee osakutse tunnistus (Soome)

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Pargi hoolduskava koostamine.
 • Robert Alexander Marshall

  arborist tel: +372 5690 6772 e-post: info@puudehooldus.ee kutsetunnistused NPTC (UK) Puude Hooldus OÜ

  Robert Alexander Marshall
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Rein Sermat

  arborist tel: +372 514 2721 e-post: rein@grune.ee kutsetunnistus nr 038985 Grün-E OÜ

  Rein Sermat
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Mati Tikenberg

  tel: +372 5646 7002 e-post: tiksimati@hot.ee

  Mati Tikenberg
  Puude raie Kändude freesimine Hekilõikus
 • Mart Hiio

  arborist tel: +372 5663 3257 e-post: marthiio@hot.ee kutsetunnistus nr 029784

  Mart Hiio
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine
 • Markko Maasik

  arborist tel: +372 529 4622 e-post: markko@kadriorupark.ee kutsetunnistus nr 037264 Kadrioru Park

  Markko Maasik
  Kadrioru Park Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Ajalooliste parkide hooldamine Nõustamine
 • Hendrik Ungerson

  arborist tel: +372 516 4278 e-post: hendrik@puukoolid.ee kutsetunnistus nr 029791 Kotka Puukool OÜ

  Hendrik Ungerson
  Nõustamine Dendroloogiline hindamine Istikute kasvatamine
 • Eve-Viktoria Lasberg

  dendroloog tel: +372 517 4283 e-post: eveviktorial@gmail.com Sõbra Lilled OÜ

  Eve-Viktoria Lasberg
  Nõustamine, Dendroloogiline hindamine
 • Andrus Hilimon

  tel: +372 5690 2260 e-post: info@treeline.ee kutsetunnistus nr 074951 Treeline Est OÜ

  Andrus Hilimon
  Istutamine, hooldamine Suurte puude ümberistutamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine Haljastustööd

IDA-VIRUMAA

 • Olga Orlova

  arborist tel: +372 5564 3098 e-post: viridarium@mail.com kutsetunnistus nr 094691 Viridarium OÜ

  Olga Orlova
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine

JÕGEVAMAA

 • Aino Mölder

  dendroloog tel: +372 513 8687 e-post: aino@luua.ee Luua Metsanduskool

  Aino Mölder
  Nõustamine Dendroloogiline hindamine

JÄRVAMAA

 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

LÄÄNE-VIRUMAA

 • Tiit Pajuste

  arborist tel: +372 5647 5663 e-post: saksyko@hot.ee kutsetunnistus nr 074957 Vesilõigu OÜ

  Tiit Pajuste
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

PÄRNUMAA

 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Arne Oad
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Andrus Kuusk

  arborist tel: +372 5690 0982 e-post: kuuskae@hot.ee kutsetunnistus nr 029786 Kuusk AE OÜ

  Andrus Kuusk
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Istikute kasvatamine

SAAREMAA

 • Ain Vammus

  arborist, dendroloog tel: +372 5199 3685 kutsetunnistus nr 029788 Tallinna Botaanikaaia Audaku katsepunkt

  Ain Vammus
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt) Nõustamine

TARTUMAA

 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Valdek Tagel

  konsultant tel: +372 518 6270 e-post: valdek.tagel@gmail.com Tormolen OÜ

  Valdek Tagel
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Kerdi Varm

  arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

  Kerdi Varm
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus
 • Kalev Jürgenson

  arborist tel: +372 5662 3702 e-post: kalev1949@hot.ee kutsetunnistus nr 029785

  Kalev Jürgenson
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
 • Eero Tali

  arborist tel: +372 5691 8197 e-post: eero@rohelineruum.ee kutsetunnistus nr 037266 Roheline Ruum OÜ

  Eero Tali
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine
 • Andres Esko

  arborist tel: +372 504 1276 e-post: andres@puukratt.ee kutsetunnistus nr 085503 Puukratt OÜ

  Andres Esko
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Raiejäätmete käitlemine Hekilõikus

VALGAMAA

 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Heli Otti

  arborist tel: +372 524 0279 e-post: heli.otti@torva.ee kutsetunnistus nr 029790 Tõrva LHA

  Heli Otti
  Nõustamine

VILJANDIMAA

 • Piia Kivisild

  arborist tel: +372 528 2939 e-post: info@kivikodu.ee Kivikodu OÜ

  Puude ja põõsaste hooldus Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Kerdi Varm

  arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

  Kerdi Varm
  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus

VÕRUMAA

 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Jaan Kõlli

  arborist tel: +372 563 33714 e-post: jaank6lli@gmail.com kutsetunnistus nr 085505

  Jaan Kõlli
  Ohtlike puude langetamine Puude ja põõsaste hooldus Viljapuude lõikus Nõustamine

Arboristid pakuvad mitmeid teenuseid

Ohtlike puude langetamine ja raie

Laiadased kogemused puude langetamisel.

Viljapuude hooldus

Hooldame teie koduajas olevad puud.

Nõustamine

Anname nõu...

KONTAKTI INFO

Palun oota...
Juhatus:

esimees: Piia Kivisild
mob: +372 528 2939
e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

aseesimees: Sulev Järve
mob: +372 552 6626
e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Luua küla, Palamuse vald
Jõgevamaa
49203

Järgi meid: Facebook

Eesti Arboristide Ühing | Puudele toeks