Puudele toeks!

Eesti Arboristide Ühing

Meie tegemised

Oleme efektiivsed ja valmis tegutsema

Alates 14.2.2019 väljastab arboristi kutset Eesti Arboristide Ühing, eksamid korraldame koostöös Luua Metsanduskooliga.

Arborist, tase 4 kutseeksam Luual 27-29.04.2020 lükatakse edasi.
Uus toimumisaeg teatatakse vähemalt 30 päeva ette.
Osalemiseks vajalik portfoolio tuleb esitada hiljemalt 15.04.2020.

 

Täpsema info eksami toimumise ja nõuete kohta  leiad siit.

See aasta Viljandis : Baltic States Tree Climbing Championship 2020 : this year in Viljandi.


BSTCC2020 : Viljandi : 4-6.6.2020

 

Lisainfo leiad siit. Click here for more information.

Mõisted arboristika (ingl arboriculture) ja arborist võeti kasutusele USA-s 1930ndatel. Selleks ajaks tähtsustati juba piisavalt linna(kõrg)haljastust ning tekkis vajadus üldisest metsakasvatusest ja -tööstusest eraldada kitsam, ainult linnapuude hooldusega tegelev haru.

 1. aastal loodi seal esimene erialaühendus, millest tänaseks on arenenud rahvusvaheline arboristide organisatsioon ISA (International Society of Arboriculture).
 1. aastal moodustati EAC (European Arboricultural Council – Euroopa Puuhoolduse Nõukogu), mille liikmeteks on rahvuslikud puuhoolduse ühingud. EAC tegeleb koolituste ning vajalike erialaste standardite väljatöötamisega.

Professionaalsete puuhooldajate – arboristide järele on pidev nõudlus ning nende arv kasvab jõudsalt, sest linnapuude istutamine, hooldamine ja säilitamine neile sageli sobimatutes tingimustes nõuab vastavaid tõõvõtteid, teadmisi ja spetsialiste.

Elavnenud on ka vanade parkide korrastamine ja taastamine, mis samuti nõuavad arboristi asjatundlikku nõu ja osavat kätt.

Eesti Arboristide Ühingu (EAÜ) asutamiskoosolek toimus 1.07.2008.

Alates 2012. aastast kuulume Eesti esindajana EAC-sse.

Ühingu liikmeteks on arboristid ning arboristika edendamisest huvitatud isikud.

 

Ühingu eesmärgid on:

 • parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu;
 • arendada puuhooldajate kutseoskusi ning kaitsta kutset omavate arboristide õigusi ja huve;
 • selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ning puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust;
 • aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ning spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks;
 • väärtustada arboristikutset.

Kes on arborist?

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Ta arvestab enda, teiste inimeste ning nende vara turvalisusega, püüdes puude bioloogilistest protsessidest lähtuvalt parandada kõrghaljastuse tervislikku seisundit ja dekoratiivsust.

Arboristitöö hõlmab puude istutamist ja hooldamist “juurtest ladvani” – sobivate istikute valimist, õiget istutamist ja järelhooldustöid, täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust ning ohtlike võraharude toestamist. Arborist langetab ohutult kitsastes tingimustes (majade vahel, kalmistul jm) kasvava puu, kasutades köistehnikat või korvtõstukit.

Kõrgema taseme arborist võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi või dendropatoloogilisi eksperdihinnanguid projekteerijatele, ehitajatele ja kinnistuomanikele puude seisundi, säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta.

Arborist on õppinud tunnustatud õppekava alusel vastavat koolitusluba omavas õppeasutuses. Eestis õpetatakse arboriste alates 2006. aastast töökohapõhiselt Luua Metsanduskoolis.
2012. aasta sügisest alustas kutseõppega Voltveti koolituskeskus Tihemetsas (praeguse nimega Pärnumaa Kutsehariduskeskus).

Eestis saab arboristi kutsetunnistusi taotleda alates 2008.a. Varem väljastas neid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, alates aastast 2019 aga teeme seda erialaorganisatsioonina meie.

Eesti Arboristide Ühingu kaudu saab selliseid kutseid:

 • Puittaimede hindaja, tase 5
 • Arborist, tase 4
 • Arboristi maatugi, tase 3

Kutse antakse, kui kutseeksamid on edukalt tehtud.

Mida kutseeksami sooritanud arborist peab oskama, näeb kutsestandardist.

Eestis väljaantud kutsetunnistuste olemasolu ja kehtivust saab vaadata SA Kutsekoda kutseregistrist

Täpsem teave arboristi kutse saamise kohta

Arboristid

Puude heaolu eksperdid

HARJUMAA

 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Hellar Nirk

  arborist tel: +372 502 4001 e-post: info@puudelangetamine.ee kutsetunnistus nr 085511 Mootorsaetööd OÜ

  Ohtlike puude langetamine/ raie, puude hooldus, kändude freesimine, okste äravedu, viljapuude lõikus, koduaedade rajamine ning kujundamine.
 • Tõnis Vahi

  arborist tel: +372 503 0700 e-post: puuhooldustood@gmail.com kutsetunnistus nr 045377 Puuhooldustööd OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Nõustamine
 • Laila Elhuveig

  Puittaimede hindaja tel: 5635 6359 e-post: tervepuu@gmail.com Osakutsetunnistus OT004911 Tervendav Puudutus OÜ www.tervepuu.com/haljastus  

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Noorte puude kujunduslõikus. Viljapuude lõikus. Põõsaste lõikus.
 • Mare Maran

  arborist tel: +372 5388 3303 e-post: info@arbomare.ee kutsetunnistus nr 085509 Arbomare OÜ arbomare.ee  

  Dendroloogiline hindamine, nõustamine, projektijuhtimine , viljapuude lõikus, puude hooldamine ja raie. Tööde tegemine üle Eesti.
 • Arne Oad

  arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Tiit Kesküla

  arborist tel: +372 5645 7166 e-post: pantiit@pantiit.ee kutsetunnistus nr 074956 Pan Tiit OÜ

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Ohtlike puude raie (kiirtööna) Ajalooliste parkide hooldamine Viljapuude lõikus Kändude freesimine
 • Sulev Järve

  arborist-konsultant tel: +372 552 6626 e-post: puuhooldus@hot.ee osakutse tunnistus (Soome)

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Pargi hoolduskava koostamine.
 • Robert Alexander Marshall

  arborist tel: +372 5690 6772 e-post: info@puudehooldus.ee kutsetunnistused NPTC (UK) Puude Hooldus OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine
 • Mati Tikenberg

  tel: +372 5646 7002 e-post: tiksimati@hot.ee

  Puude raie, Kändude freesimine, Hekilõikus, Viljapuude hooldus
 • Mart Hiio

  arborist tel: +372 5663 3257 e-post: marthiio@hot.ee kutsetunnistus nr 029784

  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine
 • Markko Maasik

  arborist tel: +372 529 4622 e-post: markko@kadriorupark.ee kutsetunnistus nr 037264 Kadrioru Park

  Kadrioru Park Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Ajalooliste parkide hooldamine Nõustamine
 • Eve-Viktoria Lasberg

  dendroloog tel: +372 517 4283 e-post: eveviktorial@gmail.com Sõbra Lilled OÜ

  Nõustamine, Dendroloogiline hindamine
 • Andrus Hilimon

  tel: +372 5690 2260 e-post: info@treeline.ee kutsetunnistus nr 074951 Treeline Est OÜ

  Istutamine, hooldamine Suurte puude ümberistutamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Nõustamine Haljastustööd

IDA-VIRUMAA

 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Olga Orlova

  arborist tel: +372 5564 3098 e-post: viridarium@mail.com kutsetunnistus nr 094691 Viridarium OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine

JÕGEVAMAA

 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Tauno Timak

  arborist tel: +372 506 6550, +372 503 2497 e-post: timtamoy@gmail.com kutsetunnistus nr 074955 timtamoy.onepagefree.com

  Istutamine. Puude ja põõsaste hooldus ja langetamine (köitega või tõstukilt). Puutoestussüsteemid. Hekilõikus. Kändude freesimine. Nõustamine.
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Martin Pau

  Arborist tel: +372 503 9906

  Istutamine, kujunduslõikus, hoolduslõikus (sh viljapuude lõikus), seisukindluse hindamine, säilituslõikus, langetus
 • Aino Mölder

  dendroloog tel: +372 513 8687 e-post: aino@luua.ee Luua Metsanduskool

  Nõustamine Dendroloogiline hindamine

JÄRVAMAA

 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Reigo Alas

  Arborist Viru Arborist OÜ 5800 1880 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Gustav Aasumets

  Arborist Viru Arborist OÜ 5919 2441 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

LÄÄNEMAA

 • Priit Saaremäel

  Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Laila Elhuveig

  Puittaimede hindaja tel: 5635 6359 e-post: tervepuu@gmail.com Osakutsetunnistus OT004911 Tervendav Puudutus OÜ www.tervepuu.com/haljastus  

  Nõustamine. Dendroloogiline hindamine. Noorte puude kujunduslõikus. Viljapuude lõikus. Põõsaste lõikus.

LÄÄNE-VIRUMAA

 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Reigo Alas

  Arborist Viru Arborist OÜ 5800 1880 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Gustav Aasumets

  Arborist Viru Arborist OÜ 5919 2441 viruarborist@gmail.com

  Nõustamine, ohtlike puude raie ja puude hoolduslõikus (kinnistud, pargid, kalmistud), hekipügamine, sidumissüsteemide paigaldus, viljapuude lõikus.
 • Tiit Pajuste

  arborist tel: +372 5647 5663 e-post: saksyko@hot.ee kutsetunnistus nr 074957 Vesilõigu OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Viljapuude lõikus Nõustamine
 • Andrus Kokerov

  arborist tel: +372 5822 8154 e-post: info@puulangetus.eu Puulangetus OÜ

  Andrus Kokerov
  Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt)

PÕLVAMAA

 • Janek Pabor

  arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

  Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
 • Laur Lõhmus

  arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

  Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
 • James Reynolds

  arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

  Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
 • Roland Kontkar

  ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

  ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
 • Jürjo Lokk

  arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

  Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

  PÄRNUMAA

  • Roland Kontkar

   ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

   ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
  • Arne Oad

   arborist tel: +372 504 7811 e-post: arne@okacer.ee kutsetunnistus nr 094692 Puittaimede hindaja, tase 5 Veebileht: OK Acer OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus Kändude freesimine Nõustamine

  SAAREMAA

  • Priit Saaremäel

   Ettevõte: Helileva OÜ | Arborist24 E-mail: info@arborist24.ee Telefon: +372 510 9331 Koduleht: www.arborist24.ee Teenused: Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd

   Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, arboristi tööd
  • Ain Vammus

   arborist, dendroloog tel: +372 5199 3685 kutsetunnistus nr 029788 Tallinna Botaanikaaia Audaku katsepunkt

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt) Nõustamine

  TARTUMAA

  • Janek Pabor

   arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

   Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
  • Tauno Timak

   arborist tel: +372 506 6550, +372 503 2497 e-post: timtamoy@gmail.com kutsetunnistus nr 074955 timtamoy.onepagefree.com

   Istutamine. Puude ja põõsaste hooldus ja langetamine (köitega või tõstukilt). Puutoestussüsteemid. Hekilõikus. Kändude freesimine. Nõustamine.
  • Laur Lõhmus

   arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

   Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
  • James Reynolds

   arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

   Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
  • Roland Kontkar

   ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

   ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
  • Jürjo Lokk

   arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
  • Eero Tali

   arborist tel: +372 5691 8197 e-post: eero@rohelineruum.ee kutsetunnistus nr 037266 osakutsetunnistus nr 002841 (Puittaimede hindaja) Roheline Ruum OÜ

   Puude istutamine, hooldamine, toestamine, raie, kändude freesimine, dendroloogiline hindamine.
  • Martin Pau

   Arborist tel: +372 503 9906

   Istutamine, kujunduslõikus, hoolduslõikus (sh viljapuude lõikus), seisukindluse hindamine, säilituslõikus, langetus
  • Mare Maran

   arborist tel: +372 5388 3303 e-post: info@arbomare.ee kutsetunnistus nr 085509 Arbomare OÜ arbomare.ee  

   Dendroloogiline hindamine, nõustamine, projektijuhtimine , viljapuude lõikus, puude hooldamine ja raie. Tööde tegemine üle Eesti.
  • Valdek Tagel

   konsultant tel: +372 518 6270 e-post: valdek.tagel@gmail.com Tormolen OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (tõstukilt), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
  • Kerdi Varm

   arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus

  VALGAMAA

  • Janek Pabor

   arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

   Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
  • Laur Lõhmus

   arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

   Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
  • James Reynolds

   arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

   Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
  • Roland Kontkar

   ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

   ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
  • Jürjo Lokk

   arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine
  • Heli Otti

   arborist tel: +372 524 0279 e-post: heli.otti@torva.ee kutsetunnistus nr 029790 Tõrva LHA

   Nõustamine

  VILJANDIMAA

  • Roland Kontkar

   ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

   ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
  • Piia Kivisild

   arborist tel: +372 528 2939 e-post: info@kivikodu.ee Kivikodu OÜ

   Puude ja põõsaste hooldus Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt) Hekilõikus Viljapuude lõikus Nõustamine
  • Kerdi Varm

   arborist tel: +372 5190 5271 e-post: aiahoolik@gmail.com kutsetunnistus nr 085513 Aiahoolik OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega või tõstukilt), toestamine Hekilõikus Viljapuude lõikus

  VÕRUMAA

  • Janek Pabor

   arborist tel: +372 5559 3732 e-post: info@vikatimees.eu

   Ohtlike puude raie (köitega kui ka tõstukilt) puude hooldus ja kujunduslõikus, oksade purustamine, kändude freesimine, raiejäätmete äravedu. Nõustamine.
  • Laur Lõhmus

   arborist tel: +372 56 999 884 e-post: laur@puujuuksur.ee kutsetunnistus nr 129739 www.puujuuksur.ee

   Ohtlike puude raie, puude hoolduslõikus, sidumissüsteemide paigaldus, istutamine, viljapuude hooldus, hekipügamine, nõustamine, raiejäätmete äravedu, kändude freesimine.
  • James Reynolds

   arborist NORDIC ARB OÜ | Puude Hooldustööd 56 866 157 info@nordicarb.ee http://www.nordicarb.ee/  

   Puude hooldus ja raie (köitega, kraanaga või tõstukiga), Hekilõikus, Sidumissüsteemide paigaldus, Nõustamine, Raiejäätmete äravedu, Kändude freesimine
  • Roland Kontkar

   ArborWorks OÜ  +372 5850 9873 info.arborworks@gmail.com www.arborworks.ee ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd

   ohtlikud puud, võrahooldus jt arboristi tööd
  • Jürjo Lokk

   arborist tel: +372 5664 1413 e-post: info@treeservice.ee kutsetunnistus nr 085508 Ökomets OÜ

   Istutamine, hooldamine Oksalõikus ja raie (köitega), toestamine Nõustamine Dendroloogiline hindamine

   Arboristid pakuvad mitmeid teenuseid

   Ohtlike puude langetamine ja raie

   Laiadased kogemused puude langetamisel.

   Viljapuude hooldus

   Hooldame teie koduajas olevad puud.

   Nõustamine

   Anname nõu...

   KONTAKT INFO

   Palun oota...
   Juhatus:

   esimees: Piia Kivisild
   mob: +372 528 2939
   e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

   aseesimees: Sulev Järve
   mob: +372 552 6626
   e-post: info(ät)eestiarboristid.ee

   Raamatupidamise email rmp@eestiarboristid.ee

   Konto nr: SEB pank EE271010220092477013

   Eesti Arboristide Ühing MTÜ
   Luua küla, Palamuse vald
   Jõgevamaa
   49203

   Järgi meid: Facebook

   Eesti Arboristide Ühing | Puudele toeks